Praktisk bistand (hjemmehjelp)

 

Tiltak for personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie de daglige gjøremål. 

Eksempelvis:

  • Gulvvask, støvsuging og støvtørring.

  • Klesvask (maskinvask)

  • Tilrettelegging av måltider (tilberedning av brødmat og oppvarming av middag.)

  • Handling i de tilfeller der det ikke finnes andre alternativer.
     

Det ytes ikke hjelp til hovedrengjøring, opprydding etc - kun vedlikehold av "normal" husrengjøring og bare i rom som til daglig benyttes av brukeren. Vi tilrettelegger/gjør ikke i stand til gjester av brukeren. Vi rydder/vasker heller ikke etter gjester.
 

I noen tilfeller kan det hende søker må foreta «hovedrengjøring» før hjemmehjelpstjenesten kan tilby sine tjenester.
 

Tjenesten gis kun på dagtid og på hverdager.


Ved behov for tjenesten benytt søknadsskjemaet i linken under.
 

Du kan også få tilsendt søknadsskjema ved å henvende deg til tjenestekontoret. 

Pris for tjenesten
Det vises til Holmestrand kommunes satser for egenbetaling.

Kontaktinfo

| Tjenestekontoret
Tlf: 91 31 11 73