Dagaktivitetssenter for hjemmeboende med demens

Holmestrand kommune har to dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens; ett beliggende på Rove Gård, Holmestrand Bo- og behandlingssenter og ett på Hof bo- og behandlingssenter.

Dagaktivitetssenteret flytter fra Rove til Fredlyveien 13 på Botnetun 1. oktober 2018.

Søknadsskjema (PDF, 425 kB)

 

Telefon Rove: 33 05 95 45
Telefon Hof: 33 05 95 30

Tjenesten sitt hovedmål er å bidra til at brukerne kan bo lengst mulig i eget hjem, og at brukerne skal oppleve mestring, trygghet og trivsel samt avlaste pårørende.


Tilbudet på Rove er åpent fem dager i uken fra kl. 08.30 til 15.00. Tilbudet i Hof er åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09:30 til kl. 14:30. Alle brukerne blir hentet og kjørt hjem. Det legges opp til tilrettelagte aktiviteter som er tilpasset hver enkelt. Frokost og middag er inkludert i tjenesten.

Det må foreligge dokumentert diagnose om demens eller grad av forvirring/hukommelsestap ved tildeling av dagaktivitetstilbud.


Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.
Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.


Egenandel: Det kreves egenandel for å dekke transport og kost.