Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp til personer med en stor funksjonshemming og som er helt avhengig av hjelp i dagliglivets gjøremål, i og utenfor hjemmet.

 

Den som tildeles BPA har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i tjenesten i forhold til sine behov. Innenfor vedtakets rammer kan brukeren styre; hvem som er hjelper, hvor og til hvilken tid hjelpen skal gis. Formålet med ordningen er å gi den enkelte et aktivt og mest mulig uavhengig liv - til tross for sine funksjonshemminger.