NAV Holmestrand - Sande

NAV Holmestrand - Sande leverer tjenester på vegne av Arbeids- og velferdsetaten, Holmestrand og Sande kommuner til innbyggerne i Holmestand og Sande kommuner.

Tjenestene og kontoret styres gjennom en vertskommune avtale mellom Holmestrand og Sande kommune samt et partnerskap mellom NAV Vestfold og Holmestrand kommune.

Sjekk ut NAVs hjemmesider for mer informasjon

 

 

NAV Holmestrand - Sande har som hovedoppgave å bistå personer ut i arbeid og ivareta inntektssikring for den enkelte gjennom de ulike ordningene som NAV forvalter.

 

Mer om NAV

 

Kontoret bistår også bedrifter med å få nødvendig tilgang til kompetent arbeidskraft. Bedrifter kan kontakte markedsavdelingen og få bistand til å få rekruttert tilgjengelig arbeidskraft. Bedrifter kan også kontakte oss på eget nummer: 55 55 33 36, tastevalg 1.

 

 

I tillegg til statlige tjenestene leverer NAV Holmestrand – Sande følgende kommunale tjenester:

 

            

Du finner utfyllende informasjon om de ulike ordningene og hvordan du går frem for å søke på NAVs hjemmesider

 

Søknad om økonomisk stønad og sosiale tjenester


Last ned søknadsskjemaet Søknad om økonomisk stønad og sosiale tjenester i NAV (DOCX, 45 kB)

Se veiledning til søknad om økonomisk sosialhjelp NAV Holmestrand og Sande (DOCX, 62 kB).

 

 

Her finner du NAV

 

Langgaten 37, 2 etasje. Det er mulig å bruke heis.

Postadressen er: PB 213, 3081 Holmestand

 

Vi anbefaler alle våre brukere om å kontakte oss via våre selvbetjeningsløsninger på nettsiden www.nav.no eller på telefon 55 55 33 33.