Fastlege

Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved at alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. 

Hvem har krav på fastlege?

  • Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge, med norsk personnummer
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

D-nummer er et id-nummer som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.

Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på den samme fastlegelisten som foreldrene.

Hvordan kan du se hvilke fastleger som er tilgjengelig?

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege.Dersom du logger deg inn i tjenesten "Bytte fastlege" på helsenorge.no, kan du finne og bytte fastlege både for deg selv og egne barn under 16 år.

Du kan sette deg på venteliste desom legen du ønsker ikke er ledig. Dersom du ikke har tilgang til internett, kan du ringe 800 43 573 (800HELSE).

Ha fødselsnummer (11 siffer) klart før du ringer.

Fastleger

Kommunelegekontoret, Langgata 45, 3080 Holmestrand
Lege Type Telefon
Dr. Bakke Kommuneoverlege/spes.samfunns- og allmenmedisin 33 06 43 15
Dr. Vatne Spes. i allmennmedisin 33 06 43 15
Dr. Næss Spes. i allmennmedisin 33 06 43 15
Dr. Thunes Ass. kommunelege 33 06 43 15
Dr. Kavlie- Borge Ass.kommuneoverlege 33 06 43 15


Hof legekontor, Hofslundveien 6, 3090 Hof
Lege Type Telefon
Dr. Aune   33 09 54 00
Dr. Ahlberg                                     33 09 54 00
Dr. Wedum   33 09 54 00


Sentrum Legeservice, Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

Lege Type Telefon
Dr. Dunseth Spes. allmennmedisin                                     33 05 22 92
Dr. Bjørge   33 05 22 92
Dr. Fossheim Håvik   33 05 22 92


Holmestrand Med Senter AS, Havnegaten 21, 3080 Holmestrand
Lege Type Telefon
Dr. Løkebø Spes. i allmenmedisin 33 06 62 60
Dr. Øksnes   33 06 62 60


Holmestrand Legesenter, Havnegården, 3080 Holmestrand
Lege Type Telefon
Dr. Smet   33 09 71 50
Dr. Schlegel (slutter 01.10.18)   33 09 71 50