Tannhelsetjenesten

Tannlege

Vestfold fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. I Holmestrand kommune holder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten til på Holmestrand tannklinikk.
 

Adresse: Langgaten 45, 3080 Holmestrand

Telefon: 33 05 29 77

Åpningstider: Man-fre 07.45-15.15

For ytterligere informasjon om tannhelsetjenesten se Vestfold fylkeskommunes hjemmeside

Enkelte befolkningsgrupper har rett til gratis behandling, blant annet barn og unge i alderen 0–18 år, psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og funksjonshemmede i institusjon

Tannlegevakt

Dersom du trenger akutt tannlegehjelp i helger og helligdager kontaktes tannlegevakten vi har avtale med. Vakten tilbyr kun nødvendig førstehjelp. Vakttelefon: 33 69 74 74 (Ring før du kommer).

Mer informasjon om tannlegevakten, betingelser og priser finnes på Vestfold fylkeskommunes hjemmeside


Helsedirektoratets nettsider om tannhelse (ekstern lenke)