Psykisk helsetjeneste for voksne

Psykisk helsetjeneste for voksne har følgende tilbud:

  • Samtaleterapi og relasjonsarbeid
  • Gruppebehandling for brukere og pårørende
  • Selvhjelpstilbud og aktivitetstilbud

Psykisk helsetjeneste tilbyr hjelp til personer som strever med sin psykiske helse. Vi tilbyr også hjelp ved relasjonelle utfordringer og ved begynnende eller etablert avhengighetsproblematikk. Tjenesten har personell med bred og relevant kompetanse slik at vi best mulig kan ivareta brukere og pårørende.

Les mer om psykisk helsetjeneste for voksne


Fengselshelsetjenesten har egen helseavdeling som tilbyr tjenester og oppfølging til innsatte med fysiske eller psykiske plager. Tjenesten samhandler med kommunens helse- og velferdstjenester og bidrar til bedre oppfølging i den innsattes hjemkommune etter endt soning.


Tyribo bofelleskap tilbyr oppfølging og miljørettede helsetjenester til beboere i bofellesskapet. Tjenestene tilpasses den enkeltes behov.
Virksomheten samarbeider med spesialisthelsetjenesten og NAV, kommunens øvrige virksomheter i helse- og velferd, samt fastleger og frivillige aktører i kommunen.
 

Søk Tjenestekontoret om tjenestene

Søknadsskjema (PDF, 425 kB)

Fyll ut skjema og send dette til tjenestekontoret i Holmestrand kommune. Gjør det gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.
Du kan også få tilsendt søknadsskjema ved å henvende deg til tjenestekontoret:
Tlf: 913 11 173 - åpningstid mandag til fredag 10.00-14.00.

Les mer om Tjenestekontoret

 
Hjelpetelefoner

  • Mental Helse: 116 123
  • Røde Kors: 800 33 321
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40