Hørsel- og synskontakt

Hørsel- og synskontakten skal være bindeleddet mellom brukerne og hjelpemiddelsentralen, og kan gi råd og veiledning om tekniske hjelpemidler til hørsels- og synshemmede og henvise til andre tjenester.

Hvem kan søke?

 • Personer som er innvilget høreapparat fra folketrygden

 • Personer som har konstatert et hørselstap hos legen og som ikke bruker
  høreapparat

 • Personer som er svaksynt eller synshemmet, personer som har andre alvorlige syndefekter som reduserer synsfeltet. Årsaken ti nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege.

   

Henvendelse til hørsel- og synskontakt kan komme fra Hørselssentralen, øyelege, fastlege, brukeren selv og pårørende.


Hva du kan forvente av oss?

 • Informasjon, råd og veiledning om hørselstekniske hjelpemidler

 • At vi overholder taushetsplikten

 • Hjelp til kartlegging av behov for hørselshjelpemidler

 • Hjelp til å søke om hjelpemidlene

 • Oppfølging

 

Hva forventer vi av deg?

 • At du eller din representant sier i fra om det oppstår problemer, endringer eller at hjelpemidler ikke fungerer som de skal

 • At du er forberedt på at det kan oppstå situasjoner da tjenestene må endres for en kort periode

 

Tjenesten er gratis.

 

Kontakt:

 
Trine Brekken: trine.brekken@holmestrand.kommune.no,  971 07 716
Nina Lillejordet: nina.lillejord@sande-ve.kommune.no, 416 17 916
Gerry Schaik: gerry.schaik@holmestrand.kommune.no, 992 77 247

Kontaktinfo

Hørselskontakt Synskontakt
Tlf: 971 07 760