Hjelpemidler - felles for Holmestrand og Sande kommuner fra 03.04.2018

Hjelpemiddellageret i Holmestrand kommune har sine lokaler i  Neperud Allè 12.

Telefontid mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 09:30 og fra kl. 14:00 til kl. 15:30.

Tlf: 48 00 58 55


Ved utlån helg/helligdag som ikke kan vente til neste virkedag, kan hjemmesykepleien kontaktes.

  • Område Holmestrand: telefon - 977 63 969 / 977 63 973. 
  • Område Hof: telefon - 33 09 51 16/913 31 572