Ergo- og fysioterapitjenester

 
Fysioterapi inngår som en del av kommunens helsetilbud.

Tjenesten ytes både fra privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen, og kommunefysioterapeuter som yter tjenester for barn/unge ved helsestasjonen og skolene, samt  innen habilitering og rehabilitering. 
 
Ergoterapi er et tilbud til innbyggere  i alle aldre, og bistår med vurdering og kartlegging av behov for tilrettelegging av miljø og  vurdering av hjelpemidler. 
 

Henvisning til fysioterapitjenesten for barn og unge (DOCX, 29 kB)

 

Navn Stilling Adresse Mobil Telefon
Sentralbord Roveveien 43, v/ Holmestrand bo- og behandlingssenter 33 05 95 00
Heidi Bakke Johansen Tjenesteleder Roveveien 43 99574154
Anneli Askerøi Ergoterapeut Roveveien 43 99561233
Torill Svåsand Fysioterapeut Helsestasjonen, langgata 45 915 29 286
Nina Korsmo Fysioterapeut Helsestasjonen, Langgata 45 408 03 468
Grethe Hyllseth Fysioterapeut Hof bo- og beh.senter 47637026
Gerry van Schaik Ergoterapeut Hof bo- og beh.senter 99277247
Michael Pietschmann Fysioterapeut Rove, Roveveien 43 47718210
Jakob Yngvi Fridriksson Fysioterapeut Roveveien 43 90816308
Silje Frantzen Ergoterapeut Roveveien 43 47719629
Hverdagsrehabilitering Roveveien 43 40903894/95

 

Navn Fysioterapeuter Adresse Telefon
Camilla Skovly Camilla Skovly Ringveien 12, 3084 Holmestrand 92486554
Helsehuset Holmestrand Ringveien 12, 3084 Holmestrand
Sigurd A. Fornæss 41448461
Arild Bolset 971 43 052
Rikke Otterstad 41635824
Team-Klinikken Holmestrand Bekkegaten 2, 3080 Holmestrand 33052491
Camilla Aarnes 99578138
Dag Kongsrud 46652145
Jørgen Stanger 94238551
Vibo Fysikalske Institutt Sommerroveien 9, 3085 Holmestrand 33053511
Synnøve Rusten 93042364
Hof og Vesetåsen fysioterapi Voldshagan 7, 3090 Hof 33058777
Marte R. Furuheim
Stein Fallang-Larsen
Thomas Furuheim
Michael Pietschmann Michael Pietschmann Rovevn 43, 3085 Holmestrand 47718210