Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider forebyggende, og skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi er et tilbud til alle barn og foreldre. Tilbudet er gratis. 

Helsestasjonen gir blant annet tilbud om:

  • hjemmebesøk til nyfødte
  • ammeveiledning
  • regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesøster og lege. Vekt og lengde registreres og barnets utvikling og trivsel vurderes.
  • veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, mat, samspill og adferd hos barnet
  • vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet
  • henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
  • barseltreff for mødre med nyfødte barn

 

Helsestasjonen samarbeider med andre institusjoner som f.eks. fastlegene, ergo/ fysioterapitjenesten, spesialist helsetjenesten, tannhelsetjenesten, psykisk helse barn og unge, PPT og barnevern.

Helsestasjonen har taushetsplikt og samarbeid med andre etater skjer i samråd med foreldrene.

 

Helsestasjonsbesøk ved bestemte alderstrinn

 

Helsestasjon ved ulike aldre
Alder Tilbud
Hjemmebesøk Helsesøster
2 - 4 uker Helsesøster
6 uker Helsesøster/ lege/ vaksinasjon
3 mnd. Helsesøster/ vaksinasjon
4 mnd. Helsesøster
5 mnd. Fysioterapeut/ gruppe
6 mnd. Helsesøster/ lege/ vaksinasjon
8 mnd. Helsesøster
10 mnd. Helsesøster
1 år Helsesøster/ lege/ vaksinasjon
15 mnd. Helsesøster/ vaksinasjon
18 mnd. Helsesøster
2 år Helsesøster
4 år Helsesøster/ syn/ hørsel

 

Kontakt informasjon:

Tjenesteleder for helsestasjon i Hof og Holmestrand: Christine Berge

Holmestrand helsestasjon
Langgaten 45, 3080 Holmestrand
Tlf: 33 06 43 00


Hof helsestasjon
Hofslundveien 6    
3090 Hof 
Tlf: 33 06 43 00/ 46 82 12 05

Telefontid er:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08:00-14:00
Onsdager kl. 09:00-11:30
Fredager ingen telefontid.

Telefonen er stengt i lunsjpausen hver dag mellom kl.11:30 - 12:00.

Postadresse:
Langgt 45
3080 Holmestrand
 

Nyttige nettadresser:

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Ammehjelpen

Helsenorge

Barnevaksinasjonsprogrammet

Rett til tolk