Psykisk helseteam - barn og unge

Psykisk helseteam barn og unge i Holmestrand kommune gir gruppeveiledning, samtaler og foreldreveiledning ved psykisk strev til innbyggere i alderen 0-23 år.

Hvem er vi i psykisk helseteam - barn og unge

Psykisk helseteam barn og unge er organisert i Barne- og familiesenteret sammen med jordmor-, helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Målet er økt tilgang og lett tilgjengelig psykisk helsehjelp på et tidlig tidspunkt.

Vi har alle en psykisk helse og i løpet av livet vil de fleste av oss oppleve behov for hjelp. Psykisk helseteam barn og unge tilbyr hjelp til barn og unge, og deres familier. Teamet er tverrfaglig sammensatt av kvalifisert helsepersonell.

Teamet jobber innenfor rammen av forebyggende og endringsbasert psykisk helsearbeid. Vi er opptatt av å finne gode løsninger sammen til barn og unges beste. Teamet tilstrebet et tett samarbeid med foreldre/foresatte.

Tilbudet gjelder aldersgruppen 0 – 23 år. Tilbudet er gratis, det tilstrebes kort ventetid og det kreves ingen henvisning.

Vi tilbyr

  • Individuelle samtaler og familiesamtaler
  • Familie – og foreldreveiledning
  • Ulike gruppetilbud
  • Konsultasjon, råd og veiledning
  • Formidler kontakt og samarbeider med andre hjelpeinstanser ved behov

Kontakt psykisk helseteam

Alle kan ta direkte kontakt med koordinator for teamet ved spørsmål om henvendelse. Ingen problemer er for små til å ta kontakt.

Henvendelser skjer via henvendelsesskjema eller ved direkte kontakt på telefon 33 06 43 00.

 

Vi er tilgjengelige på dagtid, alle hverdager fra kl. 08.30 – 15.00 (Helger/helligdager: Stengt).

Ved behov for akutt bistand/hjelp ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Kontaktinfo

Barne- og familiesenteret
Tlf: 33 06 43 00