Jordmortjenesten

Er du gravid? Hos jordmortjenesten i Holmestrand kommune kan du få svangerskapskontroller og oppfølging.

Svangerskapskontroll

Kvinnen kan velge selv om hun vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse under svangerskapet. I Holmestrand Kommune har vi jordmor ved helsestasjon i Holmestrand i 80 prosent stilling. Ved helsestasjonen i Hof er jordmor tilstede onsdager i oddetallsuker i Hof, i en 10 prosent stilling.

Ved spesielle behov kan fastlege henvise til jordmor.

Vi anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 12-13. Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20.  Det er anbefalt svangerskapskontroller i svangerskapsuke:  24, 28, 32, 36, 38 og 40. Dette er nasjonale retningslinjer.

Konsultasjoner omfatter:

  • helseundersøkelser
  • samtaler
  • veiledning
  • rådgivning

Dette inkluderer forberedelse til fødsel og barseltid for gravide og partner.

Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.

Svangerskapskontrollene er gratis.

Influensavaksine 

Gravide i 2. og 3. trimester skal få tilbud om influensavaksine.

Gravide i 2. og 3. trimester har økt risiko for komplikasjoner ved influensa og skal derfor tilbys influensavaksine av hensyn til egen og barnets helse jamfør Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 5
Gravide i 1. trimester som har en risiko for alvorlig influensa på grunn av andre sykdommer, skal også tilbys vaksine.

Les mer om influensavaksine ved graviditet, på Folkehelseinstituttet sine sider

Nyttige brosjyrer for deg som venter barn

Alle brosjyrene er fra Helsedirektoratet.

Ultralydundersøkelsen

Levevaner i svangerskapet

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge

Ammebrosjyre

Alkoholfritt svangerskap

Informasjon til gravide om fosterdiagnostikk

Screening og rutineundersøkelser i svangerskapet

Snus,røyk og alkohol i svangerskapet (kommer)

 

Nyttige nettsteder når du er gravid:

Helsedirektoratet.no

Helsenorge.no

Nhi.no (Norsk helseinformatikk)

Fhi.no (Folkehelseinstituttet)

Sex og samfunn (Om prevensjon)

Ammehjelpen.no

  • Godt sugetak
  • Om melkeproduksjonen
  • Filmen "Bryst er best" på ulike språk
  • Andre ammefilmer på ulike språk
  • Digitale ammebrosjyrer på ulike språk

Matportalenlen.no

Tryggmammamedisin.no

Nav.no

St Olavs Hospital, Fødeavdelingen (kommer)

Kontaktinfo

Jordmor Benedicte Holte
Jordmortjenesten
Tlf: 33 06 43 00
Monica Tournaire-Nordby
Jordmor
Tlf: 408 03 469