Barne- og familiesenteret

I barne- og familiesenteret arbeider vi for å gi et mest mulig helhetlig tilbud til barn, ungdom og familier. Vi har gratis lavterskeltilbud til innbyggere i Holmestrand kommune for å fremme trivsel og god helse hos barn, ungdom og familier.

Barne- og familiesenteret har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, med spesielt fokus på å trygge og støtte foreldre i omsorgsoppgaven og gi tilbud til barn og ungdom som strever.

 

Vi har følgende tilbud:

 • Jordmor - svangerskapskontroller

 • Helsestasjon - helsekontroller, veiledning barn og familier 0-5 år

 • Skolehelsetjenesten - oppfølging av fysiske og psykiske helseutfordringer

 • Psykisk helseteam - barn og unge - gruppeveiledning, samtaler, foreldreveiledning ved psykisk strev

 • Helsestasjon for ungdom - prevensjonsveiledning, kropp og identitet
   

Eksempler på hva jeg kan få hjelp til?

 • Samhandlingsproblemer i familien

 • Foreldre som strever med grensesetting

 • Høyt konfliktnivå mellom foreldrene etter samlivsbrudd

 • Barn og unge som sliter med sosiale relasjoner

 • Barn og unge som opplever mobbing

 • Barn og unge som har foreldre som sliter med fysisk og/eller psykisk sykdom

 • Barn og unge som opplever rusmisbruk i nære relasjoner

 • Barn og unge som er triste og /eller engstelige

 • Barn og unge som sliter med dårlig selvbilde

På familiesenteret treffer du kontorfaglig ansatt, jordmor, helsesykepleier, helsestasjonslege, fysioterapeut, pedagog, familieterapeut, sosionom, psykiatrisk sykepleier og psykolog.

De ulike fagpersonene samarbeider for å gi best mulig tilbud til barn, ungdom og familier. Alle henvendelser til senteret tas opp på de interne fag -og fordelings møter. Våre samtaler har barna i fokus, enten det er utfordringer hos barnet, eller det er vansker i familien som berører barnet. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg.

 

Kontaktinfo

Barne- og familiesenteret
Tlf: 33 06 43 00