Barne- og familiesenteret

Barne- og familiesenteret er en tverrfaglig tjeneste som arbeider for å gi et mest mulig helhetlig tilbud til barn, ungdom og familier.           

 

         
                         

Barne- og familiesenteret har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, med spesielt fokus på å trygge og støtte foreldre i omsorgsoppgaven og gi tilbud til barn og ungdom som strever.

 

Vi har følgende tilbud:

 • Svangerskapsomsorg

 • Helsestasjon/skolehelsetjenesten

 • 3 tverrfaglige team: spe og småbarn, skolebarn og ungdom

 • Barselgrupper

 • Grupper for barn av to hjem

 • Individuelle samtaler og grupper ved behov

 

Eksempler på hva jeg kan få hjelp til?

 • Samhandlingsproblemer i familien

 • Foreldre som strever med grensesetting

 • Høyt konfliktnivå mellom foreldrene etter samlivsbrudd

 • Barn og unge som sliter med sosiale relasjoner

 • Barn og unge som opplever mobbing

 • Barn og unge som har foreldre som sliter med fysisk og/eller psykisk sykdom

 • Barn og unge som opplever rusmisbruk i nære relasjoner

 • Barn og unge som er triste og /eller engstelige

 • Barn og unge som sliter med dårlig selvbilde

 

På familiesenteret treffer du kontorfaglig ansatt, jordmor, helsesøster, helsestasjonslege, fysioterapeut, pedagog, familieterapeut, sosionom, psykiatrisk sykepleier og psykolog.

De ulike fagpersonene samarbeider for å gi best mulig tilbud til barn, ungdom og familier. Alle henvendelser til senteret tas opp på de interne fag -og fordelings møter. Våre samtaler har barna i fokus, enten det er utfordringer hos barnet, eller det er vansker i familien som berører barnet. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg.

Foreldre kan ta direkte kontakt på telefon 33 06 43 00 eller sende en henvendelse, se link til skjema her (PDF, 223 kB).