Viktig melding

Søknad om barnehageplass kan legges inn fra 2. januar

Muligheten for å søke om barnehageplass stenges frem til da. Grunnet overgang mellom ulike søknadssystemer, og for å unngå at du som søker må gjøre dette dobbelt opp, kan det ikke søkes om barnehageplass før nye systemet åpnes 2. januar. Vi håper på forståelse for dette.

Barn og unge