Paraplyorganisasjoner

Holmestrand Kulturråd

HKR ble startet 1983 og er et interesseorgan for kulturelle og kulturhistoriske lag og foreninger i Holmestrand. Rådet uttaler seg om ulike kultursaker i kommunen. Ca. 20 lokale foreninger og lag er medlem.

Leder: Per Arne Sæter, tilf. 48022755, e-post: pasather@online.no
Eller: kulturkontoret, e-post: gertruud.kunst@holmestrand.kommune.no

 

Holmestrand Idrettsråd

HIR representerer idrettsklubbene som er organisert gjennom Vestfold Idrettskrets. Rådet arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet er en arena for samarbeid mellom lagene, og mellom lagene og kommunen.

Leder: Svein Askekjær, tlf. 46806446, e-post: askekjar@online.no
Sekretær: Trude Tansø, tlf. 99100243, e-post: tansoe@c2i.net

 

Vestfold Kulturnettverk

Vestfold kulturnettverk er paraplyorganisasjon for kulturprodusentene i Vestfold:

  • Synliggjøre kulturlivets behov overfor politikere og offentlig forvaltning.
  • Arbeide for at rammevilkårene for frivillige kulturorganisasjoner bedres.
  • Arbeide for at det frivillige kulturlivet har tilgang på gode øve– og fremføringsarenaer.
  • Arbeide for det uorganiserte kulturlivet.
  • Synliggjøre og veilede medlemsorganisasjonene om støtteordninger.
  • Tilby kurs og andre kompetansehevende tiltak

 

Vestfold Idrettskrets

Vestfold Idrettskrets arbeider for at alle i Vestfold gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov og er det regionale leddet for idretten i fylket og består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges Idrettsforbund.