Søke barnehageplass i Holmestrand

Det er ett hovedopptak i året for barnehageplasser som blir ledige i august når seksåringene begynner skolen. I hovedopptaket har noen barn lovfestet rett til å få et tilbud om barnehageplass.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. 

Se oversikt over kommunale barnehager i Hof- og Holmestrandsområdet
Se oversikt over private barnehager i Hof- og Holmestrandsområdet

Ønsker du barnehageplass utenom august, kan du søke når du vil i løpende opptak.

Ønsker du å bytte barnehage søker du på samme måte som nye søkere.
                

      Søk eller endre plass