Si opp barnehageplass

Det er en måneds oppsigelse med virkning fra den 1. i påfølgende måned. 

Siste frist for vanlig oppsigelse for barn som ikke skal gå ut barnehageåret er 1. april. Barnet har da ikke plass etter den 1. mai.

 

Ved oppsigelse etter 1. april, blir barnehageplassen fakturert ut barnehageåret.

Barn som skal begynne på skolen, trenger ikke å si opp plassen sin. 

 

 

Si opp plass