Hof barnehage


Hof barnehage - Klikk for stort bilde

”Et godt sted å være, leke og lære”. Vi er en fire-avdelingsbarnehage. Barnehagen ligger landlig til med skogen som nærmeste nabo. Det er gangavstand til Hof skole, idrettshall, sykehjem, kirken og sentrum.

Avdelingene er innredet med leker og møbler til det beste for hvert enkelt alderstrinn, og vi jobber etter en progresjonstabell som sørger for utfordringer og utvikling for de ulike alderne. Vi bruker naturen og nærmiljøet mye til lek og læring, og vi har en egen bålplass i skogen som vi bruker flittig.

I Hof barnehage vil vi at alle barn og voksne føler seg trygge, blir sett og hørt, har tillit til hverandre, tar hensyn til hverandre, fungerer i gruppe og er en del av fellesskapet.  Vi vet at i samhandling mellom barn og voksne legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. På bakgrunn av dette grunnsynet jobber vi med bl.a. smART oppvekst. Dette for å fremme empati, mestring av sinne og problemløsning gjennom å anerkjenne barnets styrker og tilrettelegge for mestring og likeverd. Vi er opptatt av barns medvirkning og jobber bevisst med å anerkjenne og tilrettelegge for det i hverdagen. Dette er viktig for at barna skal få øvelse i å være deltagere i et demokratisk samfunn.   

I Hof barnehage har vi gode forutsetninger for å tilrettelegge for de barna som trenger ekstra støtte og oppfølging i hverdagen. Det er ansatt spesialpedagoger i barnehagen som er tilstede sammen med hele barnegrupper hver dag, og vi har gjennom flere år hatt fokus på språkstimulering. Vi har økt fokus på de minoritetsspråklige barna, og tilrettelegger for ukentlige språkgrupper for disse gruppene. Vi har mye materiell og kompetanse innenfor spesialpedagogikk området som vi benytter oss av i det daglige arbeidet med alle barna, men også i tilrettelagte smågrupper og i tettere oppfølging av enkeltbarn.

Vi serverer tre sunne måltider i barnehagen hver dag. Havregrøt til frokost, brød med sunt pålegg til lunsj, en gang i uka tilbyr vi et varmt måltid eller salat bar. På ettermiddagen serverer vi knekkebrød og frukt.

Åpningstider:

Hverdager kl. 06.30 – 17.00

Kontakt:

Telefon: 33 05 96 50
Besøksadresse: Lindsetveien 10, 3090 Hof
Postadresse: Postboks 312, 3081 Holmestrand

Satsningsområder:

 

Syngende barnehage

Barnehagene i Hof og Eidsfoss har valgt å satse ekstra på sang, musikk og drama. Dette gjør vi blant annet ved å være en syngende barnehage. Sanger og sangleker gjør barnehagedagen enklere og hyggeligere både for liten og stor. Musikalsk samvær styrker også relasjonen mellom voksne og barn og bidrar positivt til barns utvikling og læring. Det er mange sider ved sang og musikk som gjør at det egner seg spesielt godt i arbeidet med å tilegne seg et nytt språk og å lære seg en ny kultur. Rent fysisk så aktiviseres både venstre og høyre hjernehalvdel når vi synger, og ikke bare den venstre som når vi snakker. Det er lettere å synge enn å snakke et nytt språk, og det gir barnet en unik mulighet til å øve på språket i en trygg sammenheng. I en sangstund kan barnet lytte og herme, det får øvd på munnmotorikk og språklyder. Det er også lettere å engasjere de stille barna, når de deltar sammen med mange andre. Det er mange sider ved sang og musikk som gjør at det egner seg spesielt godt i arbeidet med å tilegne seg et nytt språk og å lære seg en ny kultur.

 

Språkstimulering

Stimulering av språket hos det enkelte barn er av uvurderlig betydning for barnets videre utvikling – både sosialt og på skolen. Vi er et personale med høy kompetanse på språkutvikling, og vi jobber bevisst for at hvert enkelt barn skal få individuell oppfølging ved en eventuell språkforsinkelse.  Vi benytter oss av ulike trening- og kartleggingsprogram, vi bruker hverdagssituasjonene, samtaler, samlingstund ,  fortellinger og lek for å fremme språkutviklingen. Det at språkstimulering blir satt fokus på, og i et system øker oppmerksomheten mot språk, og generelle språkferdigheter hos barnet. Vi er raskere i gang med tiltak, og gjennom bevisst jobbing med språkstimulering i alle situasjoner rettes fokus på mestring heller enn vanske hos det enkelte barnet.
 

Våre avdelinger:

 

Bjørkekvisten

Vi er en avdeling for barn i alderen 0-3 år. Hos oss legges det stor vekt på at barna skal føle seg trygge og utvikle god selvfølelse. Vi tar utgangspunkt i «meg selv.» Vi ønsker at barna skal oppleve seg sett og akseptert for den de er, unik og forskjellig fra alle andre. Vi legger vekt på at de skal kunne utforske verden omkring seg, både gjennom sansene og kroppen. At barna er fysisk aktive og nysgjerrige, får vi til ved å legge til rette for variert lek og læring, både inne og ute. Vi legger spesielt vekt på uteleken. Den gir god plass for ”tumling” og utforskning av alt som skjer i naturen i våre nære omgivelser. Vi har også smART-samling en gang i uka, der vi jobber med ulike karakteregenskaper.

Furukongla

Vi er en avdeling for barn fra 0-3 år. Vi legger stor vekt på at barna skal føle seg trygge og utvikle god selvfølelse. På avdelingen ønsker vi at barna skal oppleve seg sett og akseptert for den de er, unik og forskjellig fra alle andre. Vi legger vekt på at de skal kunne utforske verden omkring seg, både gjennom sansene og kroppen. At barna er fysisk aktive og nysgjerrige, får vi til ved å legge til rette for variert lek og læring, både inne og ute. Vi legger spesielt vekt på uteleken, der vi er mye sammen med Bjørkekvisten på formiddagen. Uteleken  gir god plass for ”tumling” og utforskning av alt som skjer i naturen i våre nære omgivelser. Vi har også smART-samling en gang i uka, der vi jobber med ulike karakteregenskaper.

Grantoppen

Vi er en avdeling for barn i alderen 3-6 år. Denne avdelingen jobber bevisst med språkstimulering og tilrettelegging for enkeltbarnet i gruppa. Vi har to pedagogiske ledere og en spesialpedagog på avdelingen daglig, noe som gjør at vi har stort fokus på språklig mestring og individuell oppfølging av enkeltbarnet. Vi liker å være ute, og benytter Hof`s mange turområder ukentlig. Kunst, kultur og kreativitet er et fagområde som brukes mye på avdelingen. Vi er opptatt av anerkjennelse og det å møte barna for den de er, og har fokus på smART oppvekst i daglige aktiviteter.

Eikenøtta

Eikenøtta er en avdeling for barn i alderen 3-6 år. Vi er opptatt av barnas trygghet, utvikling og trivsel på avdelingen, samt tidlig og god språkstimulering og lek. Vi jobber målrettet med smART oppvekst gjennom hele barnehageåret med samlinger, lek og oppgaver knyttet til dette. Vennskap og gode holdninger til hverandre står sentralt i arbeidet vi jobber med.

Avdelingen har stort flerkulturelt mangfold, noe som setter sitt preg på språkstimuleringen. Vi jobber for at alle barn skal bli forstått og få best mulig utgangspunkt i samtale og lek med hverandre. Vi jobber for å ha gode rutiner i hverdagen med god tid til lek og samspill. Vi fokuserer også på høytlesning og samtale ved bruk av språkløyper.