Gausetangen barnehage

Gausetangen barnehage - Klikk for stort bildeGausetangen barnehage

Gausetangen barnehage åpnet 02.08.2017. Gausetangen er den eneste barnehagen i sentrum, under fjellet. Barnehagen er ny, og består av et funksjonelt og tilrettelagt barnehage bygg, med tilhørende ny utelekeplass.  

Barnehagen har pr. dags dato 4 avdelinger, 2 småbarnsavdelinger 0-3 år, og to store barns avdelinger 3-6 år. Avdelingene har mulighet for utvidelse i forhold til antall barn, og barnehagen kan ved behov utvides til 6 avdelinger.

Barnehagen ligger i gangavstand både til sentrum og til sjøen og naturområder, og vi bruker de tilbudene dette gir oss.

 

Åpningstid: Hverdager 06:45 - 17:00

 

Virksomhetsleder:

Ann Christin Haugseth tlf. 930 65 790

Avdelingene:

Eggeskallet tlf: 469 41 297

Lallahumpen tlf: 469 35 536

Dunkebekk tlf: 469 13 846

Sikksakken tlf: 469 31 425

 

 

 

 

Søknadsskjema

 

 

 

 

Kontaktinfo

Ann Christin Haugseth
Virskomhetsleder / Styrer
Tlf: 930 65 790
Avd. Dunkebekk
Mob: 469 13 846
Avd. Eggeskallet
Mob: 469 41 297
Avd. Lallahumpen
Mob: 469 35 536
Avd. Sikksakken
Mob: 469 31 425

Kart