Hovedopptaket for barnehager i Holmestrand 2019

Du søker om barnehageplass via webbasert skjema du finner på denne siden. Fristen for hovedopptaket er 1. mars 2019.

Nye søknader til barnehageplass i Holmestrand

Alle godkjente barnehager i kommunen samarbeider om opptak av barn. Holmestrand kommune har webbasert søknadsskjema.

Søk barnehageplass her


Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra august samme år.  Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.


Ved søknad på særskilt vilkår jf. Barnehageloven § 13, må skriftlig dokumentasjon i tillegg sendes kommunens barnehagemyndighet. Søknader for barn som fyller ett år etter 01. 12. 2019, vil ikke bli behandlet i hovedopptaket.


Spørsmål kan rettes til barnehagene eller kommunens servicetorg, telefon 33 05 95 00.
Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet i årets hovedopptak. Søknadene vil bli behandlet i løpende opptak når det er ledige barnehageplasser.

Søknadsfrist: 1. mars 2019

Søknad om overflytting/ endret oppholdstid

Kommunale og private barnehager har ledige barnehageplasser fra 1. august 2019. Barn som allerede har plass, beholder denne. Dersom det ønskes endret oppholdstid eller overflytting til annen barnehage, må endringsønske registreres i kommunens web-baserte søknadsskjema. 

Søknadsfrist: 15. februar 2019