Egenbetaling sykehjem

Prisene gjelder for 2019.

Egenbetaling (vederlag) for langtidsplass i sykehjem er regulert gjennom forskrift om vederlag for opphold i institusjon, som du kan lese mer om her.

  • Egenandel for korttidsopphold i sykehjem er 165 kroner per døgn
  • Egenandel for dagopphold i sykehjem er 85 kroner per dag
  • Egenendel for dagsenter for demente er 179 kroner per dag (kr 85 for dagopphold + kr 94 for måltider/aktiviteter)