Skolefritidsordningen (SFO)

Satsene for SFO økes med deflator på 2,8 pst, avrundet opp til nærmeste hele 5 kr. Prisene gjelder fra 1.8.2019.

  • Betalingen for hel plass økes med 75 kr per måned til 2.675 kr.
  • Betalingen for redusert plass (3 dager per uke) økes med 50 kr per måned til 1.705 kr.
  • Betalingen for dagplass økes med 10 kr per dag til 250 kr.
  • Kostpenger økes med 10 kr til 250 kr per måned for hel plass.
  • Kostpenger økes med 5 kroner til 185 kr per måned for redusert plass.
  • Søskenmoderasjon på 25 % fra og med barn nr. to på den billigste plassen
  • Søskenmoderasjon på 50 % fra og med barn nr. tre på den billigste plassen
  • Betaling for hel plass i den 11. måneden økes med 85 kr per måned til 3.040 kr + kost.
  • Betaling for redusert plass den 11. måneden økes med 55 kr til 1.950 kr + kost.
  • Betaling for morgentilbud økes med 15 kr til 510 kr.