Salgs- og skjenkebevillinger

Bevillingsgebyr

(Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.).


Generelt

For bevilling til salg- og skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et gebyr til kommunen. Bevillingsgebyrets minimumssats og satsene for faktisk omsatt mengde salg og skjenking skal tilsvare alkoholforskriftens til enhver tid gjeldende satser.


Salgsbevilling 

a) Kr. 0,21 pr. liter. Bevillingsgebyret for salgsbevilling er minimum kr 1.660,- pr. år.
b) Omsetningsoppgave godkjent av revisor skal hvert år leveren innen den fristen kommunen fastsetter.


Skjenkebevilling
a) Kr 0,48 pr. liter i gruppe 1 (øl)
    Kr 1,26 pr. liter i gruppe 2 (vin)
    Kr 4,16 pr. liter i gruppe 3 (brennevin)

    Bevillingsgebyret for fast skjenkebevilling er minimum kr 5200,-.

b) Omsetningsoppgave godkjent av revisor skal hvert år leveres innen den fristen kommunen fastsetter.


Skjenkebevilling for en enkelt anledning
a) Bevillingsgebyret for en enkelt anledning er minimum kr 370 ,-.
b) Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med oppgaver/fakturaer fra leverandørene.


Ambulerende skjenkebevilling
Bevillingsgebyret for ambulerende skjenkebevilling (kun til sluttet selskap) er kr 370,-.


Gebyr for avlegging av kunnskapsprøver

Kunnskapsprøver etter serveringsloven (Etablererprøve)

For avlegging av kunnskapsprøve betales et gebyr på kr 400,-.

 

Kunnskapsprøver etter alkoholloven

For avlegging av kunnskapsprøve vedr. salgsbevilling betales et gebyr på kr 400,-
For avlegging av kunnskapsprøve vedr. skjenkebevilling betales et gebyr på kr 400,-