Vigsel

Hvem kan gifte seg hos oss?

Kommunens vigselstilbud er rettet mot kommunens innbyggere. Det er tilstrekkelig at én av partene er folkeregistrerte som bosatt i Holmestrand.

I tillegg kan personer som er bosatt i utlandet, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Holmestrand.

Personer som ikke bor i Holmestrand, har i utgangspunktet ikke rett til å inngå ekteskap her.

Prøvingsattest

Vi må motta prøvingsattest fra dere før vi kan gjennomføre vigsel.

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistret (skatteetaten) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Her finner du link til folkeregisteret (skatteetaten) for dere som skal sende søknad om prøvingsattest.

Skatteetaten har utviklet en digital løsning for prøving av ekteskap. Gjennom den nye løsningen kan kommende brudepar enkelt logge seg på, invitere sine forlovere eller vitner til å gjøre det samme, og på kort tid motta prøvingsattest gjennom Altinn. 

Digital løsning for prøving av ekteskap finner du her.

Prøvingsattesten som utstedes er kun gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet. Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere.

Dere som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

 

Tid og sted

I utgangspunktet gjennomføres vielser fra klokken 13.00 – 16.00 på fredager i Holmestrand bibliotek.
Det settes av omtrent 30 minutter til hver vielse.

Reservasjon av vigselsdato

For å søke om tidspunkt for vielse må dere fylle ut et søknadsskjema. Skjemaet lastes ned fra lenken under:

Det er ordfører Alf Johan Svele og varaordfører Ulf Sundling som utfører vigsler i Holmestrand kommune.

Oppmøte på vigselsdagen

Vigselen vil finne sted i 2. etasje i Holmestrand bibliotek, Dr. Graarudsplass. Dere bes møte opp 10 minutter før avtalt tid for seremonien.

Seremonien

Vigsler kommer ut og møter dere og dere blir vist inn i seremonirommet sammen med vitnene og eventuelt andre dere har invitert med til vielsen.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk.

Til slutt undertegner dere, vitner og vigsler en vigselsmelding.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Relevante lenker

 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med politisk sekretariat på e-post postmottak@holmestrand.kommune.no eller Pernilla.Tronrud@holmestrand.kommune.no  eller telefon 33 06 41 00.