Politisk sekretariat

Forfall til møter meldes til politisk sekretariat, postmottak@holmestrand.kommune.no.

 

Møtesekretariat Forfall meldes postmottak@holmestrand.kommune.no eller telefon: 33 06 41 00
Utvalg/råd Sekretær Telefon E-post
Administrasjonsutvalget Pernilla Selander Tronrud 33 05 95 09 e-post
Arbeidsmiljøutvalget Cecilie Halvorsen 995 96 027 e-post
Kommunestyre Pernilla Selander Tronrud 33 05 95 09 e-post
DRI Mona Sundet 33 05 95 05 e-post
Eldrerådet Pernilla Selander Tronrud 33 05 95 09 e-post
Formannskap Pernilla Selander Tronrud 33 05 95 09 e-post
OPOM Pernilla Selander Tronrud 33 05 95 09 e-post
Rådet for funksjonshemmede Pernilla Selander Tronrud 33 05 95 09 e-post
Klageutvalget Pernilla Selander Tronrud 33 05 95 09 e-post
Ungdomsrådet Mette Måge Olsen 33 05 95 94 e-post
Kontrollutvalget Anja Ottervang Eriksen 99 45 55 15 e-post