Politisk sekretariat

Forfall til møter meldes til politisk sekretariat, postmottak@holmestrand.kommune.no.

 

Møtesekretariat Forfall meldes postmottak@holmestrand.kommune.no eller telefon: 33 06 41 00
Utvalg/råd Sekretær Telefon E-post
Administrasjonsutvalget Pernilla Selander Tronrud 33 06 41 1 4 e-post
Arbeidsmiljøutvalget Cecilie Halvorsen 33 06 41 79 e-post
Kommunestyre Pernilla Selander Tronrud 33 06 41 14 e-post
DRI Mona Sundet 33 06 41 61 e-post
Eldrerådet Tove Brun Hakkebo 33 06 41 00 e-post
Formannskap Pernilla Selander Tronrud 33 06 41 14 e-post
OPOM Tove Brun Hakkebo 33 06 41 62 e-post
Rådet for funksjonshemmede Marianne Røstad 33 06 41 11 e-post
Klageutvalget Marianne Røstad 33 06 41 11 e-post
Ungdomsrådet Mette Måge Olsen e-post
Kontrollutvalget Anja Ottervang Eriksen 99 45 55 15 e-post