Møteplikt for folkevalgte

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn i med mindre du har gyldig forfallsgrunn.

Arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig pga. møteplikten.
Dette følger av kommuneloven § 40. Forsømmelse av møte- og stemmeplikt rammes av straffeloven § 324.
 

De folkevalgte (både faste medlemmer og varamedlemmer) anmodes om å holde møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle møtedagene.

Dersom du ikke har anledning til å møte må du melde forfall til servicetorget.