Melde forfall til politisk møte

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn.

Vi anmoder de folkevalgte, både faste medlemmer og varamedlemmer om å holde møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle møtedagene.

Arbeidstakere har krav på fri fra arbeidet for å skjøtte møteplikten.

Hvis du ikke kan stille på møtet skal du melde gyldig forfall med begrunnelse skriftlig til Servicetorget så raskt som mulig, på e-post postmottak@holmestrand.kommune.no 

Servicetorget innkaller varamedlemmer, medlemmene skal ikke gjøre det selv.

Det samme gjelder forfall i en eller flere saker pga. inhabilitet.

 

Gyldig forfall

Unntaket fra møteplikten er at det foreligger gyldig forfall. Som gyldig forfall regnes omstendigheter som fører til at vedkommende ikke uten fare for helbred eller velferd og uten å forsømme viktige og uoppsettlige forretninger og plikter, kunne ha møtt.
 

Ugyldig forfall

Ugyldig forfall vil for eksempel være private reiser og arender, avvikling av ferie, arbeid (med mindre det foreligger helt spesielle grunner).


 

Kontaktinfo

Servicetorg |
Tlf: 33 05 95 00