Årsbudsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan inneholder kommunens årsbudsjett, økonomiplan for de påfølgende tre årene og de målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål, strategier og utfordringer og angir hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål.

Årsbudsjettet er som regel første året i økonomiplanen, og beskriver ressursfordelingen i detalj for det gjeldende året, mens årsregnskapet oppsummerer hvordan ressursbruken faktisk ble.
 

 

Økonomiplan 2018-2021 (web-utgave)

Økonomiplan 2017-2020 (PDF, 4 MB)

Økonomiplan 2016-2019 (PDF, 3 MB)

Økonomiplan 2015-2018 (PDF, 3 MB)

Økonomiplan 2014-2017 (PDF, 4 MB)

Økonomiplan 2013-2016 (PDF, 3 MB)

Økonomiplan 2012-2015 (PDF, 3 MB)