Boligsosialt utviklingsprogram

Fra november 2011 er Holmestrand kommune deltaker i Boligsosialt utviklingsprogram i regi av Husbanken Region sør. I dette menypunktet vil du finne informasjon om pågående aktiviteter i prosjektet og jevnlige nyhetsbrev.

Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram har følgende overordnede mål;

1.      Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet
2.      Økt boligsosial aktivitet i kommunene
3.      Økt boligsosial kompetanse i kommunene

Husbanken har som prioritert oppgave å sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for de vanskeligstilte på boligmarkedet.

Du kan finne mer informasjon om Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram, og spennende rapporter fra andre kommuners innsats på det boligsosiale området på www.husbanken.no.

Utvalgte kommuner i sør har inngått et forpliktende og langvarig samarbeid med Husbanken om boligsosiale utfordringer. Sammen med Drammen, Arendal, Porsgrunn, Sandefjord, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal og Nedre Eiker skal Holmestrand de neste årene arbeide målrettet for å forebygge og bekjempe fattigdom og bostedsløshet gjennom økt boligsosial aktivitet og kompetanse i kommunene.
 

Kristiansand, Mandal, Nedre Eiker og Holmestrand er nye deltakerkommuner i Boligsosialt utviklingsprogram fra 2011.

Du kan finne mer informasjon om programkommunene og hva de har fokus på ved å søke etter «utviklingsprogram sør» på www.husbanken.no.

Nyhetsbrev