Årsrapport og årsregnskap

På disse sidene vil du finne årsrapporter og årsregnskap for Holmestrand kommune.

 

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av bystyret innen utgangen av juni i året etter regnskapsåret. I tillegg er det mange kommuner som gir en mer omfattende rapportering og analyse av økonomiske forhold og øvrige organisatoriske og tjenestemessige forhold. Dette er ikke lovpålagt.

 

Holmestrand kommune har valgt å samle både den lovpålagte og den ikke lovpålagte rapporteringen i ett og samme dokument, nemlig årsrapporten. Årsregnskapet presenteres som et selvstendig dokument, men behandles politisk i samme sak som årsrapporten.

                                     

Årsrapporter
 

Årsrapport 2017 Holmestrand kommune (PDF, 4 MB)

Årsrapport 2017 Hof kommune (PDF, 831 kB)

Årsrapport 2016 (PDF, 3 MB)

Årsrapport 2015 (PDF, 2 MB)

Årsrapport 2014 (PDF, 3 MB)

Årsrapport 2013 (PDF, 4 MB)

Årsrapport 2012 (PDF, 2 MB)

Årsrapport 2011 (PDF, 2 MB)

 

Årsregnskap
 

Årsregnskap 2017 Holmestrand kommune (PDF, 2 MB)

Årsregnskap 2017 Hof kommune (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2016 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2015 (PDF, 2 MB)

Årsregnskap 2014 (PDF, 803 kB)

Årsregnskap 2013 (PDF, 698 kB)

Årsregnskap 2012 (PDF, 593 kB)

Årsregnskap 2011  (PDF, 22 MB)