Museer

Det er sju historiske besøkssteder i Holmestrand:

Holmestrand har en rik historie, blant annet som kystby. Det maritime versus innlandets skogsområder med gamle stier, klovene som forbinder sentrum med fjellet, byr til sammen på mange spennende historiske fortellinger og materialer.

Eidsfoss - helt nord i kommunen, er et unikt jernverksamfunn, etablert i 1697,  Her kan du finne en helt egen ro blant arbeiderboliger fra 1700-tallet, Eidsfos Hovedgård med vakker hage, gå langs kulturstien og observere historiske bygg og lære om historien.

Noen få personer som en gang levde og jobbet i Holmestrand, har blitt nasjonale eller internasjonale anerkjente kunstnere. For å nevne noen: Olav Duun, Harriet Backer, Agathe Backer Grøndahl og Kåre Holt.

Aluminiummuseet. Videreforedling av aluminium har en lang historie i Holmestrand. Aluminiummuseet ønsker å formidle aliminiumforedlings utvikling og produkthistorie, men også hvor viktig arbeideren er i denne sammenheng.

Holmestrand museum viser byens utvikling og hvordan borgere bodde i tidligere tider. Egen sjøfartsavdeling med vekt på seilskutene som var grunnlaget for byens utvikling på attenhundretallet.

Jernverksmuseet er en museumsutstilling, som belyser jernverkssamfunnets historie og industrivirksomheten på Eidsfoss.  Her kan du se mange av de produkter og prosesser som har stått sentralt for virksomheen.  Utstillingen "Glimt fra jernverksdrift og ovnsstøping på Eidsfoss" er satt opp i samarbeid med Vestfoldmuseene og forteller verkets og lokalsamfunnets historie.

Til Elise - Formerenke på Eidsfoss verk - er en åpen utstilling.  Utstillingen Rakel Seweriin.  Fra Eidsfoss stasjon til Kongens bord kan sees etter nærmere avtale. 
Her finner du info om utstillingene

Olav Duuns forfatterhjem Forfatteren Olav Duun bodde i huset fra 1914 til sin død i 1939, og mesteparten av hans litterære verker ble til her.

Reidvin-tunet består av den gamle Ramberg skole (innredet som skolemuseum) og forfatteren Kåre Holts dikterstue «Rafnaberg».

Vestfoldmuseene er kommunens faglige samarbeidspartner på dette området.