Havna og skjærgården

Holmestrand havn

Holmestrand har to småbåthavner, Byhavnen og Hagemann. Havnene driftes og vedlikeholdes av Holmestrand Småbåthavn DA. Selskapet eies av Holmestrand Båtforening og Holmestrand Seilforening, med like store andeler.
 

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten ble først etablert i Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet med det formål å få etablert en operativ tjeneste som skulle drive skjøtsel i de mest brukte friluftsområdene i hele fjorden. Holmestrand kommune er driftsoperatør for skjærgårdstjenesten i Breiangen, som strekker seg fra Bastø i sør til Tofteholmene i nord inklusive Drammensfjorden.

Oppgaver som inngår i tjenesten er tilsyn av frilufts- og verneområder, renovasjon og vedlikehold av friluftsområder og anlegg. Tjenesten er operativ fra tidlig på våren til sent på høsten, men størst aktivitet er det i skolenes sommerferie.

I Holmestrand har skjærgårdstjenesten sin base ved Ødegårdbua ute på Hakan. I den mest hektiske perioden er det tre ansatte. I tillegg til primæroppgavene sine kan skjærgårdstjenesten bistå båtturister med informasjon om det meste som har med kystleden og friluftsområdene innen eget område å gjøre.

Har du behov for å komme i kontakt med skjærgårdstjenesten treffes de på telefon 995 00 810.
 

Oslofjordens friluftsråd (OF)

OF ble stiftet i 1933, og har hele tiden jobbet for at alle som bor rundt fjorden skal ha tilgang og muligheter til å bruke den og strendene rundt. Dette er landets viktigste rekreasjonsområde. Daglig bruker tusener av mennesker fjorden og strandområdene. Bruken varierer: en eller annen form for båt, på tur langs vannet, kanskje på en kyststi, overnattende i telt eller kystledhytte, nyter sommerens late dager ved en strand eller bruker fjorden til en mengde andre aktiviteter. Medlemmer i Oslofjordens friluftsråd er viktige bidragsytere i arbeidet for å gi friluftslivet en stemme.
 

Sjøvett

Dersom du lurer på noe vedrørende sjøvettreglene, finner du dem på hjemmesiden til Sjøfartsdirektoratet.