Fiske og jakt

Fiske

Oslofjorden har et godt sjøørretfiske hele året. Bestanden av andre sjøfiskeslag varierer i stor grad med innsig. Bl.a. kan det tidvis være et godt makrellfiske fra bryggene i Holmestrand. Det er ikke fiskekort eller fiskeravgift på fiske i sjøen. Det henvises til Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold for nærmere opplysninger om tilgang til sjøfiske (fiskeplasser med mer).

I Holmestrand er det ikke organisert fiskekortsalg for innlandsfiske. Derfor må den enkelte grunneier kontaktes før fiske. Barn under 16 år kan fiske fritt i vannene. I de lavereliggende vannene i jordbrukslandskapet er det hvitfisk som gjedde, abbor og brasme som gjelder. I skogsvannene er det ørret, og i Orebergvannet er det også røye.

 

Jakt

Miljødirektoratet har, sammen med Miljøverndepartementet, det overordnede ansvaret for forvaltning og arbeid knytta til utformingen av regelverket innen forvaltningen av fisk, viltressurser og utøvelsen av jakt, fiske og fangst. Her finner du informasjon om opplæring i jakt, fiske og fangst, og oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder.

På hjemmeside til Botne og Hillestad utmarkslag finner du mye lokal informasjon.