Organisasjonskart Holmestrand kommune

Økonomiavdeling Hof bo- og behandlingssenter Psykisk helse og avhengighet Holmestrand bo- og behandlingssenter NAV Holmestrand og Sande Barn, unge og familie Hjemmebaserte tjenester Voksenhabilitering Folkehelse, forebygging og frivillighet Tjenestekontoret Plan-, byggesak og landbruk Kommunalteknikk Gausetangen barnehage Kleiverud barnehage Knutseskogen Gullhaug barnehage Hof barnehage Botne skole Ekeberg skole Kleiverud skole Gjøklep skole Hof skole PP-tjenesten Kultur rådmannens ledergruppe rådmannens ledergruppe Rådmannens ledergruppe rådmannens ledergruppe rådmannens ledergruppe