Endringer av trafikksituasjon i Holmestrand Sentrum


Veisituasjon kart - Klikk for stort bilde

Det er mye som skjer i Holmestrand sentrum om dagen, her får du en oversikt.

Holmestrand kommune er i anleggsfasen med utskiftning av vann og avløpsnettet i sentrum.

  • Anleggsarbeidet av Langgaten Sør - fra Dr.Graaruds-Plass til krysset Sykehusveien-/ Jernbanegaten er planlagt i 2 trinn/faser langs Langgaten (FV900)
  • Fase 1. Langgaten – fra Dr.Graaruds-Plass til krysset Weidemannsgate bli stengt i begge retninger frem til – 27.03.2019.

Det vil bli en mulighet å kjøre via /rundt langs Havnegata fra Weidemannsgate for personbiler og de som kommer nord fra og skal til Spar-senteret kan benytte seg av en omkjøring ned Dr.Graaruds Plass, fra Langgaten til Havnegaten. Frem til 1 april.

  • Fase 2. Langgaten-Sykehusveien – fra krysset Weidemannsgate i Langgaten, opp til krysset Skolegaten-/Bjergestredet, og opp Sykehusveien fra Langgaten til krysset Jernbanegaten, vil bli stengt i begge retninger frem til 26. juni*. (Gatene vil klargjøres og åpnes for 17. mai- feiringen). Det vil bli etablert med mulighet for snuplass i krysset Skolegaten-Langgaten-Bjergestredet-Bilet området. Les mer om fase 2

Det vil bli mulighet å kjøre via Sykehusveien og Jernbanegaten, og ned Weidemannsgate for personbiler.

For å komme til Weidemannsgate (Hydro – Langøya) med tungtransport vil trafikken bli omdirigert via Botneveien - Nyveien og Langgaten.

  • Anleggsarbeidet av Weidemannsgate som ble startet på sommeren 2018, vil det starte opp og ferdigstilles i April - med ny opparbeidet fortau og asfaltering av Weidemannsgate.
  • Trafikken som kommer fra kaia (Langøya - Hydro) vil bli ført fra Weidemannsgate og via Havnegaten og opp Dr. Graaruds-plass.
  • Holmestrand Utvikling er i gang med sitt sentrumsprosjekt «UNI-kvartalet» med boliger og næringsvirksomhet/butikklokaler.

Endringer i forbindelse med UNI-kvartalet

I forbindelsen med anleggsvirksomheten rundt UNI-kvartalet som innebærer rivning av eksisterende bygningsmasser på tomten og omlegning av vann og avløpsledningene som krysser tomten, vil Langgaten nord, mellom Tordenskjoldsgate og frem til Shell være lysregulert, og innkjøringen til Spar, fra Langgaten blir stengt i uke 12.

Tordenskjoldsgate, mellom Langgaten og Havnegaten er stengt fra 22. mars og to år fram i tid. Alle gårdeiere i gaten vil ha mulighet til å komme seg fram til sine eiendommer.

Eneste mulighet for å komme seg opp og ned til Havnegaten i denne perioden er via Weidemannsgate. Dr. Graarudsplass vil være enveiskjørt i ulike retninger i perioden, etter som arbeidene i sentrum skrider fram.

 
*Fase 2: tidligere har det blitt annonsert at gaten er stengt frem til 10. mai. 
 
Artikkel oppdatert 4. april 2019