OPPDATERING: Endringer av trafikksituasjon i Holmestrand Sentrum

Gatene  angitt under vil holdes stengt noe lenger. Ny dato for åpning er satt til 05.07.19.


Veisituasjon kart - Klikk for stort bilde

Det er mye som skjer i Holmestrand sentrum, så omkjøringer og endret trakksituasjon er en del av trakkbildet. Vi takker deg for tålmodigheten, og gir deg her en oversikt.

Holmestrand kommune er i anleggsfasen med utskiftning av vann og avløpsnettet i sentrum. I tillegg legges det opp til ber og nytt el-nett. Dette gir et nytt opparbeidet og asfaltert veiareal.

  • Anleggsarbeidet av Langgaten Sør - fra Dr.Graaruds-Plass til krysset Sykehusveien-/ Jernbanegaten er planlagt i 2 trinn/faser langs Langgaten (FV900)

Prosjektet med utskiftning av det eksisterende kommunale vann- og avløpsanlegget for sentrum flyttes over til fase 2 i anleggsfasen. Les mer om fase 2

Gater stengt frem til 05.juli :

Langgaten fra krysset Weidemannsgate og opp til krysset Skolegaten-/Bjergestredet, og Sykehusveien fra Langgaten til krysset Jernbanegaten, vil bli stengt i begge retninger frem til 26. juni.*

 

Praktisk informasjon for å komme seg frem

  • Det vil bli etablert med mulighet for snuplass i krysset Skolegaten-Langgaten-Bjergestredet-Bilet området.
  • For å komme til sentrum og Weidemannsgate (Hydro - Langøya) vil trafikken bli omdirigert via Botneveien - Nyveien og Langgaten.

Nytt fortau og asfaltering

Anleggsarbeidet av Weidemannsgate som ble startet på sommeren 2018 ble ferdigstilt i april/mai - med ny opparbeidet fortau og asfaltering av Weidemannsgate.

Endringer i forbindelse med UNI-kvartalet

I forbindelsen med anleggsvirksomheten rundt UNI-kvartalet som innebærer rivning av eksisterende bygningsmasser på tomten og omlegning av vann og avløpsledningene som krysser tomten, vil Langgaten nord, mellom Tordenskjoldsgate og frem til Shell være lysregulert, og innkjøringen til Spar, fra Langgaten blir stengt i uke 12.

Tordenskjoldsgate, mellom Langgaten og Havnegaten er stengt fra 22. mars og to år fram i tid. Alle gårdeiere i gaten vil ha mulighet til å komme seg fram til sine eiendommer.

Eneste mulighet for å komme seg opp og ned til Havnegaten i denne perioden er via Weidemannsgate. Dr. Graarudsplass vil være enveiskjørt i ulike retninger i perioden, etter som arbeidene i sentrum skrider fram.

 
*Fase 2: tidligere har det blitt annonsert at gaten er stengt frem til 10. mai. 
 
Artikkel oppdatert 26.juni 2019