Viktige telefonnumre

 

Viktige telefonnumre i Holmestrand kommune
33 059 500 Servicetorget
48 04 91 81 Vannlekkasje
90 36 15 37 Vaktmester (kommunale bygg)
33 34 44 00 Melding av skadet vilt
416 18 690 Ettersøk av elg/rådyr: Jon Hjelmtvedt
995 06 030 Ettersøk annet vilt: Kristian Kjøll
91 15 75 83 Brøyting

Brøytetelefonen blir ikke betjent mens brøyting pågår pga sikkerhet. Send evt SMS for viktige beskjeder.
For fylkesveier ring vegtrafikksentralen: 175

Andre resepsjoner med telefontid:

  • Resepsjon ved Holmestrand bo og behandlingssenter, Rovebakken og 3-tallet, tlf. 33 05  95 50
  • Resepsjon ved Langgata 45: Barnevern, fysio-ergoterapitjenesten og helsestasjon, tlf. 33 06 43 00
  • Resepsjon ved kommunlegekontoret, tlf. 33 06 43 15
  • Resepsjon Hjemmetjenesten, tlf. 33 05 95 60
  • Resepsjon Tjenestekontoret åpent 10.00 - 14.00, tlf. 913 11 173
  • NAV Holmestrand, tlf. 55 55 33 33