Viktige telefonnumre

 

Viktige telefonnumre i Holmestrand kommune
Servicetorget 33 06 41 00
Vannlekkasje 48 04 91 81
Vaktmester (kommunale bygg) 90 36 15 37
Melding av skadet vilt 33 34 44 00
Ettersøk av elg/rådyr: Jon Hjelmtvedt 416 18 690
Ettersøk annet vilt: Kristian Kjøll 995 06 030
Brøyting 91 15 75 83

Brøytetelefonen blir ikke betjent mens brøyting pågår pga sikkerhet. Send evt SMS for viktige beskjeder.
For fylkesveier ring vegtrafikksentralen: 175

Andre resepsjoner med telefontid:

  • Resepsjon ved Rove sykehjem, Rovebakken og 3-tallet, åpent kl. 10.00 - 14.00, tlf. 33 06 42 93
  • Resepsjon ved Langgata 45: Barnevern, fysio-ergoterapitjenesten og helsestasjon, tlf. 33 06 43 00
  • Resepsjon ved kommunlegekontoret, tlf. 33 06 43 15
  • Resepsjon Hjemmetjenesten, åpent 10.00 - 14.00, tlf. 33 09 84 00
  • Resepsjon Tjenestekontroet åpent 10.00 - 14.00, tlf. 33 09 84 00
  • NAV Holmestrand, tlf. 55 55 33 33