Kontakt oss

Holmestrand rådhus har åpent hverdager fra kl. 08.00 - 15.30.

Sentralbord tlf. 33 05 95 00


E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no

Søk etter ansatte

Vakttelefoner

Har du behov for hjelp utenom kommunens åpningstid ved:

  • Vannlekkasje, tlf. 48 04 91 81
  • Vaktmester (kommunale bygg), tlf. 90 36 15 37
  • Brøyting, tlf. 91 15 75 83
  • Andre viktige tlf.nummer


Brøytetelefonen blir ikke betjent mens brøyting pågår pga sikkerhet. Send evt SMS for viktige beskjeder.
For fylkesveier ring vegtrafikksentralen: 175

Besøks- og leveringsadresse

Holmestrand rådhus, Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand

Informasjon om fakturainnbetalinger til Holmestrand kommune

Innbetalingskonto for faktura: 1503.95.68230

Holmestrand kommune sender ut fakturaer hver måned på alle tjenester med forfall den 20. i måneden.  Unntaket er kommunale gebyrer som blir sendt ut fire ganger pr år med forfall 20.mars, 20, juni, 20.september og 20.desember. I tillegg faktureres tilfeldig fakturering. De vil normalt bli sendt ut med 30 dagers betalingsfrist.

  • Ved inngåelse av avtalegiro brukes kid-nummer og bankkonto som står på fakturaen.
  • Ved inngåelse av e-faktura avtale brukes kundereskontronummer + 00 (to nuller foran kundereskontronummer).

Det vil automatisk komme frem at du kan opprette e-faktura avtale når du betaler en regning til kommunen på nettbanken.  Det vil da ikke være nødvendig å legge inn e-faktura referanse.

Bidra til et bedre miljø og reduserte kostnader ved å inngå avtale om elektronisk faktura fra Holmestrand kommune. 

Fakturaer til Holmestrand kommune

 

Holmestrand kommune vil ha alle sine fakturaer på EHF format til organisasjonsnummer 917 151 229

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden og bidrar til raskere saksgang om det er angitt.  

Ny fakturaadresse:

Holmestrand kommune

CO Fakturamottak

Postboks 4602

8608 MO I RANA

Fakturaer som sendes til andre adresser, til gamle organisasjonsnummer og på epost vil ikke bli betalt.

Spørsmål vedrørende inn- og utbetaling av faktura rettes til økonomiavdelingen.

Postadresse

Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand

Plan, byggesak og landbruk 

Virksomheten Plan, byggesak og landbruk er samlokalisert på Sande rådhus.

Alle ansatte, også dem som før satt på rådhuset i Holmestrand, har nå kontorplass der og kan nås via Sande kommunes sentralbord (33 78 70 00).

Alle henvendelser om saker i Holmestrand sendes postmottak@holmestrand.kommune.no

Alle henvendelser om saker i Sande sendes postmottak@sande-ve.kommune.no

Besøksadresse: Prestegårdsalleen 35

Åpningstid mandag til fredag 08:00 - 15:00

 

 

TeamViewer