onsdag 14. november 2018, 18:30 - 21:00

Informasjon

Her kan du lese sakskartet

Her kan du følge møtet på nett

 

Kl. 18.30 - Orientering om fortettingsstrategien
Kl. 19.30 - Møtestart for behandling av saker

 

 

 

 

Saker som skal behandles:
 

 • Detaljregulering for Hvittingfossveien 92 m.fl.  - Sluttbehandling
 • Reguleringsendring av detaljregulering for Prestegårdshagen
 • Behandling av klage - Nordre Berg - delfelt B8a og B8b
 • Gbnr 127/114 - Dulpen - dispensasjon fra byggeforbud § 1-8 - tilbygg på eksisterende avløpspumpestasjon
 • Gbnr 57/2 - Barstadveien 17, HOLMESTRAND - midlertidig dispensasjon
 • Gbnr 80/26 - Roveveien 20, - Dispensasjon fra plankrav og dispensasjon fra byggegrense mot veg
 • Dispensasjon fra forbudet mot å bruke vannscooter på Bergsvannet (nord) i Holmestrand kommune
 • Trafikksikkerhetsplan for Holmestrand kommune 2018- 2021
 • Nordre sikk sakk - utsiktpunkt
 • Etterkontroll av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Holmestrand kommune
 • Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for Holmestrand kommune
 • Behandling av klage - 2016034 - Detaljregulering for Solbergjordet

Sted

Biblioteket
 

Kontakt

Utvalget for regulering og kommunal teknikk
 

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk