Tjenester > Teknisk, plan og bygg > Eiendom

Grensepåvisning

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.
 


Slik bestiller du en grensepåvisning

 

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 4 uker.