Tjenester > Teknisk, plan og bygg > Byggesak > Hva skal du søke
Publisert 03.02.2017

Dersom du skal gjennomføre/søke om et tiltak som ellers strider imot reglene i plan- og bygningsloven eller mot gjeldende arealplan for området (kommuneplan eller reguleringsplan) må du søke dispensasjon.

Publisert 06.10.2015

Noen mindre tiltak behøver du ikke søke kommunen om. Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan og kommunale vedtekter.

Publisert 06.10.2015
Publisert 06.10.2015

Publisert 06.10.2015
Publisert 06.10.2015
Publisert 06.10.2015
Publisert 06.10.2015
Publisert 02.12.2014

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven. 

Publisert 03.09.2014