Tjenester > Teknisk, plan og bygg > Arealplan
Publisert 17.04.2015

 

Publisert 16.09.2014

Varsel om planoppstart jfr. Plan-og bygningslovens (PBL) § 11-12

Publisert 16.09.2014

Holmestrand bystyre vedtok i møte 22.6.2011 sak 053/11 revidert kommuneplan for Holmestrand 2011 - 2023. (PDF, 239 kB) (pdf)

Publisert 11.09.2014

Publisert 11.09.2014
Publisert 11.09.2014

 

Publisert 01.09.2014

Planprosessen i Holmestrand kommune

Plan- og bygningsloven (kapittel 12) stiller krav til planprosessen, og til at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.
 
Nedenfor følger en forenklet oversikt over viktige milepæler i planprosessen. Oversikten inneholder klikkbare lenker til hvilke krav Holmestrand kommune stiller til forhåndsmateriale til oppstartsmøter, varseltekst, plandokumentene (plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse):