Tjenester > Skole > Skolesider > Ekeberg skole

Rådsorganer ved Ekeberg skole

 

FAU

Foreldrerådet ønsker innspill fra foreldre om saker som er aktuelle å ta opp. Aktuelle saker kan kanaliseres gjennom klassekontaktene, eller sendes FAU leder.

Leder FAU 2017/2018:

Leder: Hanne Stenstrøm
Nestleder: Tine Røimål Olsen
Kasserer: Marit Due Akerholt
Referent: Ole Kristian Bangås
Medlem: Vegard Rognan
 

SAMARBEIDSUTVALG (SU)

Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for lærerne, en representant for andre ansatte, to representanter for foreldrerådet, og rektor som representant for kommunen.
I tillegg utnevner kommunen politiske representanter ved skolene.
Rektor er sekretær for samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
Skolemiljøutvalget er et utvidet utvalg der brukerne skal være i flertall
 

SU 2017/2018:

Leder: Rebecca By Jonassen (FAU)
Nestleder: Yvonne S. Lundberg (pedagogisk personale)
Medlemmer: Aron Rodal Olsen og Ingeborg Holtung Paulsen (elevrådet)
Vegard Rognan (FAU),Vigdis A. Modal (pedagogisk personale) , Sondre Sandnes (andre ansatte)​Kari Brekke  (folkevalgt) og Inger Rønning (rektor)
 


 
SKOLEMILJØUTVALG (SMU)

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.
 
Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.
 

SMU 2017/2018:

Lui Ørum Østerbø / Alva Elida Haugen (elevrådet) og Tine Røimål Olsen (FAU) i tillegg til medlemmene av SU.

ELEVRÅD


Leder: Aron Rodal Olsen 7A
Nestleder: Ingeborg Holtung Paulsen 7B
Sekretær: Lui Ørum Østerbø 5A
Styremedlem/Kasserer: Alva Elida Haugen 7A