Tjenester > Samfunnsutvikling > Sammenslåing Hof - Holmestrand

Sammenslåing Hof - Holmestrand

De to kommunestyrene har satt ned en politisk arbeidsgruppe med følgende mandat:
 

  • Å ha samtaler med tilsvarende gruppe i Hof, og utarbeide et grunnlag for en søknad om sammenslåing av de to kommunene.

  • Det fremmes en sak om sammenslåing i desembermøtene, og målet er å sende søknaden om sammenslping til KMD innen fristen 31.12.215.


Den politiske arbeidsgruppen

Hof  

Mette Måge (Ap)
Anne Nordby Skarstad (Sp)
Anne Kathrine WEstby (Felleslista)
Keith Eikenes (H)

Holmestrand

Alf Johan Svele (H)
Mette Kalve (Ap)
Per Harald Agerup (Sp)

 

Fra administrasjonene

Jorid Sønju - rådmann Hof
Thor Smith Stickler - rådmann Holmestrand
Inger Christensen - sekretær

 

Referater

 

Maler