Tjenester > Kunngjøringer

Varsel om høring av kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltsporet jernbane mellom Nykirke og Barkåker i kommunene Re, Horten og Tønsberg

Jernbaneverket kunngjør på vegne av Re, Horten og Tønsberg kommune i medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 at kommunedelplanen med konsekvensutredning for dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.


Frist for å gi uttalelse er 20. juni 2016.


Re, Horten og Tønsberg kommune vedtok i følgende møter å sende kommunedelplanen for alternativ 3, Skoppum Vest på høring:

 • Kommuneplanutvalget i Re: 21.4.2016 (sak 004/16)
 • Horten kommunestyre: 18.4.2016 (sak 085/16)
 • Tønsberg bystyre: 20.4.2016 (sak 042/16)
   

Kommunedelplanen har følgende PlanID:

 • 0701 90006 Horten kommune
 • 0704 90013 Tønsberg kommune
 • 0716 90003 Re kommune


Forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning er tilgjengelig på:

 • Jernbaneverkets nettsider som du finner på denne lenken.
 • Re kommune: Kommunehuset Revetal
 • Horten kommune: Horten rådhus og Horten bibliotek
 • Tønsberg kommune: Kundemottak på Byfogdløkken v/ H. Wilhelmsens allé 1 og Tønsberg bibliotek

 

Saksfremlegg fra 1. gangsbehandling i Re og øvrige plandokumenter er tilgjengelig på kommunens kartløsning på denne linken.    

Plandokumentene ligger i venstre informasjonsområde i kartløsningen. Merk at alle høringsuttalelser skal sendes til Horten kommune.


Høringsuttalelser sendes til Horten kommune:

E-post: postmottak@horten.kommune.no eller pr post til: Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten


Høringsuttalelser merkes med «Dobbeltspor Nykirke-Barkåker».


Offentlig ettersyn blir kunngjort i Gjengangeren og Tønsbergs blad.


Kommunene og Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte 3. mai 2016 kl. 18.00 på Campus Vestfold (Bakkenteigen), auditorium Larvik, Raveien 215, 3184 Borre.

 

Spørsmål til kommunedelplanen kan rettes til: