Tjenester > Barnehage
Publisert 04.03.2016

Dersom du vil bruke din klagerett over avslag på søknad om barnehageplass, eller at du ikke har fått plass på verken ditt første eller andre ønske, kan du sende inn en klage.

Publisert 27.01.2016

Formål med serviceerklæringen er å beskrive det private og kommunale barnehagetilbudet og medvirke til at innhold og organisering så langt det er mulig samsvarer med brukernes behov.

Publisert 28.08.2014