Søke barnehageplass i hovedopptaket - steg for steg

I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige i august. 

Alle kan søke i hovedopptaket, og barn med lovfestet rett er garantert et tilbud.

Søknad må sendes senest 1. mars og etter denne dato kan søknaden ikke endres.

Før du søker

 • Finn inntil fem kommunale og/eller private barnehager i Holmestrand du vil søke eller bytte til.

 • Du kan søke om barnehageplass uten å bo i Holmestrand, men barnet må ha bostedsadresse i Holmestrand den dagen det begynner i barnehagen.

 

Slik søker du

 • Du sender én søknad per barn.

 • Å søke eller bytte barnehage gjøres på samme måte i søknadsportalen (kun elektronisk søknad).

 • Du må oppgi personnummer, e-postadresse og mobilnummer.

 • Kryss av i søknadsskjema dersom du søker fortrinn på grunn av at barnet ditt har nedsatt funksjonsevne, vedtak fra barnevern, eller om familien har store belastninger grunnet sykdom/funksjonshemming hos foresatte eller søsken. Dokumentasjon sendes i posten til Holmestrand kommune.

Her søker du barnehageplass

 

Når du har søkt

 • Du får kvittering på e-post.

 • Søknader behandles i perioden fra mars til og med mai. Det vil si at det kan ta noe tid før du mottar svar.

 • Er det ikke ledig plass i noen av barnehagene du har søkt, kan du få tilbud om plass i en annen barnehage.

 • Alle med rett til plass vil få et tilbud. Les mer om hvem som har rett til plass. § 12a i Lov om barnehage.

 • Søkere uten lovfestet rett får tilbud hvis det er ledig plass. Hvis de ikke får tilbud i hovedopptaket er de automatisk med i løpende opptak etter at hovedopptaket er avsluttet.

   

Når du får tilbud

 • Du får tilbud i e-post.

 • Du må logge på via ID-porten for å svare på tilbud i søknadsportalen. Du må svare enten du ønsker plassen eller ikke, ellers blir søknaden slettet.

 • Når du svarer på tilbud kan du velge å fortsatt stå på søkerliste til førsteønsket ditt dersom du fikk plass i en annen barnehage. Det gjelder uansett om du takker ja eller nei til tilbudt plass. Ønsker du å stå på søkerliste til flere barnehager kan du sende inn ny søknad.

 • Takker du ja til en plass, får du mer informasjon direkte fra barnehagen før du begynner.

 • Takker du nei har du ikke lovfestet rett på et nytt tilbud før i neste hovedopptak.

 • Plassen må betales fra og med oppstartsdato i tilbudsbrevet.

 • Dersom du har lovfestet rett og ikke har fått innfridd ønske om barnehage nummer 1 og 2, har du rett til å klage. Eventuell klage sendes til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand.

  Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelsen det klages over og de grunner klagen støtter seg til, jf. § 7 i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.