Tjenester > Barnehage > Barnehageopptak

Barnehageopptak

Søknadsfristen for å være med i hovedopptaket til plasser som blir ledig fra 1.august, er 1.mars hvert år. 

Søknadsfristen for å være med i hovedopptaket til plasser som blir ledig fra 1.august, er 1.mars hvert år.
 

Vær oppmerksom på at retten til et tilbud om plass jfr barnehagelovens §12a, er avhengig av at det er søkt innen fristen for hovedopptak.

Søknader for barn som fyller ett år senere enn august inneværende år, vil først bli vurdert når de med rett ifølge loven er tilbudt en plass.


NB! Dersom man har søkt, men ikke fått plass eller overflytting, må ny søknad til hovedopptaket fremmes ved årsskiftet og innen 1.mars hvert år.

 

 • Hovedopptaket varer frem til mai måned.
   
 • Etter søknadsfristen blir nye søknader registrert, men ikke behandlet før hovedopptaket er ferdig.
   
 • Tilbud om barnehageplass sendes ut i perioden medio mars til mai.
   
 • Avslag sendes ut i begynnelsen av mai.
   
 • Oppstart i barnehagene er vanligvis i løpet av august etter nærmere avtale med barnehagestyrer.
   

 

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 05.09.2014