Utvalg for regulering og kommunalteknikk - DRI

Leder: Helga Opsett, H
Nestleder: Kjetil Roso, H

 

Valgregler:

Utvalget for regulering og kommunalteknikk skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer.

Utvalget velges for 4 år.

Medlemmene og varamedlemmene velges blant kommunestyretstyrets medlemmer og varamedlemmer, dog skal alle parter være representert i minst ett utvalg.

Ingen kan velges som fast medlem i mer enn ett kommunestyreutvalg (helse, sosial og omsorg / kultur og oppvekst / regulering og kommunalteknikk / formannskapet) jf. dog kommunelovens §§ 36,37 og 38 vedr. kjønnskvotering.

Leder og nestleder velges av kommunestyret.

 

Ansvarsområder:

  • Plan-, regulerings- og bygningssaker med hjemmel i plan- og bygningsloven

  • Konsesjon

  • Veg, vann, kloakk og renovasjon

  • Trafikk

  • Havnesaker

  • Uttalelser innen eget fagområde

  • Saker av utmarks-, landbruks- og naturfaglig karakter

  • Innstillinger i landbrukssaker, bo- og driveplikt, konsesjon

  • Vilt, innlandsfiske, naturvern- og friluftssaker, motorferdsel i utmark

 

 

 

Medlemmer av utvalg for regulering og kommunalteknikk
Medlemmer Parti Telefon E-post
1. Helga Opsett H 916 89 285 opsett@gmail.com
2. Torstein Sagen H 970 70 117 torstein.sagen@gmail.com
3. Elin Svele H 957 87 056 elin_svele@hotmail.com
4. Thorleif Jacobsen H 916 52 609 thorljac@online.no
5. Vegard Mork FrP 913 50513 vegard.mork@gmail.com
6. Kjetil Roso H 992 35 901 kjetil@roso.no
1. Christina Berg AP 928 24 339 chrisbee@online.no
2. Bjørn Maurstad AP 957 58 766 bjornmaurstad@hotmail.com
3. Anne Kristine Høstmælingen SP 995 42 519 annekrh@online.no

 

Kontaktinfo

Mona Sundet
DRI
Tlf: 33 06 41 61